pondělí 22. dubna 2013

Společné návrhy na zlepšení organizačního zajištění a bezpečnosti na základě poznatků z Prvního šlápnutí 2013


Na základě poznatků pracovníků dopravního inspektorátu v Kladně, kteří byli přítomni na akci První šlápnutí 2013 a během následného jednání na Dopravním inspektorátu v Kladně dne 19.4.2013  bylo konstatováno následující:

- Akce proběhla bez vážnějších nedostatků jak z hlediska bezpečnosti tak negativního dopadu na ostatní občany obcí  a veřejnou hromadnou dopravu.

Přesto zůstává prostor ke zlepšení a to zejména v následujících bodech:

- Účastníci akce budou poučeni aby před zahájením a po skončení akce samotné důsledně dodržovali pravidla silničního provozu. Zejména nejezdili ve skupinách a dbali všech ostatních pravidel (přednost v jízdě,..)
- Účastníci akce budou před, během i po akci míst řádně nasazenou ochrannou přilbu
- Účastníci akce, jejich doprovody a diváci budou parkovat mimo trať a na vyhrazených místech
- Pořadatel zabezpečí vjezdy z vedlejších ulic "policejní" páskou